Wie is Dfacto?

Dfacto is een samenwerkingsverband van 7 Osse ondernemingen op het gebied van energie. Wij zijn complementair aan elkaar en bieden bedrijven een complete dienstverlening op het gebied van energiezuinigheid: van een audit en advies, tot zonnepanelen, klimaatbeheersing, vloerverwarming, systeemarchitectuur en duurzaam bouwen. Belangrijk voordeel van deze samenwerking is dat wij energievraagstukken integraal aan kunnen pakken. Dat wil zeggen op basis van onderzoek een advies uit kunnen brengen en dat vervolgens ook kunnen implementeren. Daarmee worden adviezen niet, zoals helaas vaak het geval is, een dode letter maar een actief plan van aanpak. De uitvoering vindt passend bij de specifieke situatie plaats door ervaren ondernemers. Met bedrijven die een staat van dienst hebben in hun vakgebied. Deze integrale ketenaanpak levert een hoger rendement op dan afzonderlijke maatregelen. Dfacto durft het dan ook aan rendementsgarantie af te geven.

 

Hoe werkt Dfacto?

Dfacto kiest voor een efficiënte en zakelijke aanpak. Na een scan van het (bedrijfs)gebouw, komen wij met:

  

Een helder plan van aanpak met daarin de benodigde maatregelen, de investering die dat met zich meebrengt en de opbrengst in termen van energiebesparing en lagere onderhoudskosten.

  

Een voorstel voor de uitvoering door betrouwbare partners die op basis van kwaliteit samenwerken binnen Dfacto.

Dat leidt tot optimale afstemming binnen het proces. Uitvoering (deels) door eigen leverancier behoort ook tot de mogelijkheden.

 

Wie vormen Dfacto?

De deelnemers aan Dfacto zijn (als u meer wilt weten over de deelnemer klikt u op het logo):

RMS advies
Dusopa Systems zonnepanelen
Nipa Milieutechniek
Van der Maazen Bouwgroep
Omnilan meet- en regeltechniek
Omdat de bedrijven willen samenwerken met het onderwijs,
maakt ook Richard van Ommen namens de Talentencampus
deel uit van Dfacto.
Van Berkum elektro-, klimaat- en koeltechniek
sbboss parkmanagement (energie-inkoop)

Contact

Wilt u weten wat Dfacto voor u kan betekenen, mail dan naar info@dfacto.nl.

 

De visie van Dfacto

De facto valt er niet meer te ontkomen aan de constatering dat de natuurlijke hulpbronnen van deze aarde opraken.
Daarom hebben wij, zeven ondernemers in energie, ons verenigd in Dfacto. Daarmee willen wij een bijdrage leveren aan duurzaamheidsvraagstukken en aan een meer duurzame samenleving. Als samenwerkende ondernemers kunnen wij
producten en expertise verbinden en daarmee energievraagstukken integraal aan te pakken.
Dat maakt het mogelijk duurzame (energie)oplossingen te bieden en een bijdrage te leveren aan het behoud van
een leefbare planeet voor onze kinderen en kleinkinderen. Wij pakken het graag voor u op.